назад до новин
Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка 23.05.19

На сьогодні, відповідно до Закону про інклюзивну освіту діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися у звичайних школах. Така практика у світі вже активно застосовується, адже це дозволяє дітям з особливими освітніми проблемами розвиватися у звичайному соціумі і гарантує забезпечення психолого-педагогічною та корекційно-розвитковою допомогою. У зв’язку з цим педагогічні заклади вищої освіти України мають забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців здатних до ефективної професійної діяльності в умовах інклюзії.

Професійна компетентність педагога в інклюзивному освітньому середовищі є інтегрованим особистісним утворенням на засадах інклюзивних знань, спеціальних інклюзивних компетентностей, професійних і особистісно значущих якостей, оволодіння здоров’язбережувальними і корекційно-розвивальними технологіями. Ефективність та успішність інклюзивної освіти детермінується готовністю вчителів до роботи в нових професійних умовах.

На виконання листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 1/9-456 від 18.06.2012 року «Про запровадження навчальної дисципліни» «Основи інклюзивної освіти» з 2012-2013 навчального року на психолого-педагогічному факультеті університету у навчальному процесі підготовки педагогічних працівників за напрямами (спеціальностями) «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка»  (з 2016 року – «Соціальна робота») запроваджено навчальну дисципліну «Основи інклюзивної освіти».

Відповідно листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-563 від 24.10.2017 року, з метою реалізації концепції «Нова українська школа» та забезпечення інклюзивного навчання до змісту освітніх програм підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка у навчальні плани в 2018 році на факультетах (фізико-математичному, природничому, історичному, філології та журналістики, фізичного виховання, технологій та дизайну) введено вивчення дисципліни «Основи психодидактики інклюзивної освіти». Метою якої є ознайомлення студентів з теоретико-методологічними основами інклюзивної освіти, сприяння формуванню професійного світогляду та ефективної діяльності в процесі реалізації на практиці програм інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

На сьогодні в університеті навчаються студенти з інвалідністю: психолого-педагогічний факультет – 36; факультет філології та журналістики – 11; історичний факультет – 9; природничий – 5; фізико-математичний – 5. Студентам з особливими освітніми потребами, які навчаються в університеті забезпечується рівний доступ до якісної освіти, створюються сприятливі умови для успішної адаптації в освітньому середовищі.

Викладачі університету підвищують свою кваліфікацію з питань інклюзивного навчання.

Професор С.П. Яланська, доцент Дзюба Т.М. були учасниками Національного навчального візиту організованого у м. Вінниця Британською Радою в Україні на базі інклюзивного центру «Гармонія» (2018 р.). Взяли участь у тренінгах, що зорієнтовані на міжкультурний діалог, конфлікти та конструктив, силу запитань і вміння слухати. Учасники відвідали Вінницький обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, Молодіжний банк ініціатив, Еко-батл від подільської громади, Вінницьку міську раду, загальноосвітні заклади, соціальні майстерні, де створено інклюзивне середовище. Учасники мали змогу ознайомитися і взяти участь у створенні проектів з інклюзивної тематики. Отримали сертифікати BritishCouncil& інклюзивного центру «Гармонія», м. Вінниця.

Професор М.В. Гриньова брала участь у Міжнародному проекті «Упровадження інклюзивної освіти через молодіжне лідерство» & «Молодь проти насильства» (Україна – США). Делегати коледжу Санта-Фе (Флорида, США), відвідали Омельницьку об’єднану територіальну громаду Кременчуцького району. Відвідали «Інклюзивно-ресурсний центр «Надія» у с. Демидівка.

Доцент В.В. Шевчук брала участь у тренінгу «Психологічна корекція дітей з вадами розвитку» (ГО «Київський інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії – «Я»).

Викладач Ю.І. Петренко пройшла курси підвищення кваліфікації для викладачів німецької мови при Сумському національному університеті. До кожної із тем курсів було інтегровано елементи, пов’язані з людьми, що мають фізичні або психічні вади у розвитку.

В університеті проводяться науково-практичні конференції, майстер-класи, онлайн-семінари з фахівцями в сфері інклюзивного навчання та реабілітації для психологів, соціальних працівників, викладачів, студентів, спеціалістів, які здійснюють безпосередню роботу з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

На кафедрі загальної, вікової та практичної психології фізико-математичного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка функціонує наукова студія «Шлях до успіху». Під час відкритих засідань розглядаються проблеми інклюзивної освіти України. Зокрема, проведено захід на тему «Психологія толерантності» (2017 р.).

На філологічному факультеті університету було зреалізовано Міжнародний науковий проект за підтримки організації «Корпус Миру США в Україні» на тему «Лідерство. Толерантність. Волонтерство» (2015-2016 рр.), в рамках якого створено програму розвитку толерантності студентської, учнівської молоді.

Викладачами університету підготовлено ряд видань з інклюзивної тематики: навчальні, методичні посібники, методичні рекомендації, наукові публікації. Серед яких:

Tolerance, VolunteerismandLeadership : textbook / authors. : IngaKapustian, SvitlanaYalanska, TetianaNikolashina et.al. – Poltava : PublishingHouse «Simon», 2016. – 50 p.

Атаманчук Н. М. Психологічна готовність дітей з особливими потребами до школи в умовах інклюзивної освіти / Н. М. Атаманчук // Наука і освіта. – Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2014. – №6/СХХІІІ. – С.11-16.

Dziuba T. Universalpathogenicityofauthoritarianfocusinpedagogues’ professionalcommunications / SocialWelfareInterdisciplinaryApproach. Vol.8(1), 2018. Р.

Dziuba T. M. Featuresofinfluenceoftheschooldisadaptationonthepsychologicalhealthofthechild / EducationinDubai. № 3 (125). – 2015. – P.25-29.

Кравчук А.А., Когут І.В. Рекомендації по реабілітації та творчій соціалізації дітей методами мульттерапії : Методичний посібник. – Полтава : БФ «Карітас Полтава», 2017. – 25 с.

Інклюзивна освіта в Україні починає активно розвиватися, але потребує інтегрованого підходу в розв’язанні проблем пов’язаних з підготовкою учасників освітнього процесу.